یک حامی مصرف ماری‌جوانا با پلاکارد «ما نمی‌خواهیم متخلف باشیم»

ویدیوها. آلمان مصرف ماری‌جوانا را قانونی اعلام کرد

دولت آلمان روز دوشنبه ۱ آوریل (۱۳ فروردین) با وجود مخالفت‌های شدید شماری از سیاستمداران و انجمن‌های پزشکی، مصرف تفریحی ماری‌جوانا را قانونی اعلام کرد.

تازه‌ترین ویدیو