ماجراجویی در شارجه؛ کویرنوردی و بازدید از غارهای باستانی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدیوها. ماجراجویی در شارجه؛ کویرنوردی و بازدید از غارهای باستانی

با همکاری

«پیشینهٔ اینجا به دوران نوسنگی برمی‌گردد، در چنین مکان‌هایی دست‌ساخته‌هایی نظیر پیکانِ تیر یا تیغه‌هایی دیده می‌شود که همگی از سنگ چخماغ این منطقه ساخته شده.»

تازه‌ترین ویدیو