سفر به پیست اسکی «بانسکو» در بلغارستان

سفر به پیست اسکی «بانسکو» در بلغارستان

با همکاری

«قله تودورکا۲۴۳۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.که چشم انداز فوق العاده ای به بلندترین قله شمالی پیرین، کوه ویهرن دارد. این قله با ۲۹۱۴ متر ارتفاع، دومین قله بلند بلغارستان و سومین قله در شبه جزیره بالکان است»

تازه‌ترین ویدیو