NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از واتیکان؛ وداع با پاپ بندیکت شانزدهم

هزاران نفر با پاپ بندیکت شانزدهم که پیکرش قبل از تشییع جنازه از روز دوشنبه به مدت سه روز در کلیسای سنت پیتر در واتیکان آرام گرفته است، ادای احترام می‌کنند. بندیکت شانزدهم ۹۵ ساله در شب سال نو درگذشت. پاپ بندیکت شانزدهم نزد برخی رهبری بحث‌برانگیز اما به‌عنوان حامی ارزش‌های سنتی کاتولیک نزد بسیاری دیگر مورد احترام بود. وی اولین پاپ در شش قرن اخیر بود که پس از هشت سال رهبری کلیسای کاتولیک در سال ۲۰۱۳ میلادی و به دلیل ضعف جسمانی رهبری کلیسا را به جانشین خود، پاپ فرانسیس سپرد.

هزاران نفر با پاپ بندیکت شانزدهم که پیکرش قبل از تشییع جنازه از روز دوشنبه به مدت سه روز در کلیسای سنت پیتر در واتیکان آرام گرفته است، ادای احترام می‌کنند. بندیکت شانزدهم ۹۵ ساله در شب سال نو درگذشت. پاپ بندیکت شانزدهم نزد برخی رهبری بحث‌برانگیز اما به‌عنوان حامی ارزش‌های سنتی کاتولیک نزد بسیاری دیگر مورد احترام بود. وی اولین پاپ در شش قرن اخیر بود که پس از هشت سال رهبری کلیسای کاتولیک در سال ۲۰۱۳ میلادی و به دلیل ضعف جسمانی رهبری کلیسا را به جانشین خود، پاپ فرانسیس سپرد.

تازه‌ترین ویدیو