دیدگاه‌های تازه و مقالات علمی دربارهٔ جوّ مریخ؛ حاصل طرح فضایی امارات

دیدگاه‌های تازه و مقالات علمی دربارهٔ جوّ مریخ؛ حاصل طرح فضایی امارات

«می‌خواستیم رابطهٔ سطوح فوقانی و میانی جوّ این سیاره را دقیق‌تر بررسی کنیم تا دریابیم که سیاره‌ای که میلیون‌ها سال پیش بسیار شبیه زمین بوده چطور هیدروژن و اکسیژنش را از دست داده.»

تازه‌ترین ویدیو