بارورسازی ابرها و استفاده از انرژی خورشید در تصفیهٔ آب دریا در امارات

بارورسازی ابرها و استفاده از انرژی خورشید در تصفیهٔ آب دریا در امارات

«با یک ساعت کارِ بارورسازی روی هر کیلومترِ مکعب از آسمانِ ابری حدود ۵۰۰ تن آب حاصل می‌شود، پس می‌بینید که می‌توان از ۱۰۰ هزار کیلومتر مکعب هوا، آب نسبتا زیادی گرفت.»

تازه‌ترین ویدیو