موزهٔ هنرهای مدرن باکو، احیاکنندهٔ هنر آوانگارد در آذربایجان
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موزهٔ هنرهای مدرن باکو، احیاکنندهٔ هنر آوانگارد در آذربایجان

با همکاری

«در دوران شوروی سابق هنرمندانی که دیدگاه‌شان با دیدگاه غالب هماهنگ نبود طرد می‌شدند. احیای هنرهای مدرن در آذربایجان تا حدود زیادی مرهون گشایش موزهٔ هنرهای مدرن باکو است.»

تازه‌ترین ویدیو