موزهٔ هنرهای مدرن باکو، احیاکنندهٔ هنر آوانگارد در آذربایجان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

موزهٔ هنرهای مدرن باکو، احیاکنندهٔ هنر آوانگارد در آذربایجان

با همکاری

«در دوران شوروی سابق هنرمندانی که دیدگاه‌شان با دیدگاه غالب هماهنگ نبود طرد می‌شدند. احیای هنرهای مدرن در آذربایجان تا حدود زیادی مرهون گشایش موزهٔ هنرهای مدرن باکو است.»

تازه‌ترین ویدیو