ماجراهای آمادگی برای اجرای یک نقش جذاب و پیچیدهٔ اپرا برای اولین بار
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ماجراهای آمادگی برای اجرای یک نقش جذاب و پیچیدهٔ اپرا برای اولین بار

« وارد شدن در جسم و جان یک نقش تازه مراحل مختلفی دارد، اول ناشناخته است، بنابراین اثری از آن در بیان و بدن تو نیست، و تو در حال کشف همه چیز هستی.»

تازه‌ترین ویدیو