رُبات‌ها تا چه حد تهدیدی برای مشاغل انسان‌ها محسوب می‌شوند؟

رُبات‌ها تا چه حد تهدیدی برای مشاغل انسان‌ها محسوب می‌شوند؟

با همکاری

در یکی از رستوران‌های پاریس، پایتخت فرانسه یک رُبات جای آشپز رستوران را گرفته است. این ربات می‌تواند در هر ساعت تا ۸۰ پیتزا را بدون دخالت انسان تهیه و سرو کند.

تازه‌ترین ویدیو