رونمایی از طرح بیمه بیکاری جدید امارات متحده عربی

رونمایی از طرح بیمه بیکاری جدید امارات متحده عربی

عبدالرحمان الاعور:« ما اصلاحات و سیاست‌هایی را ارائه می کنیم که به کارگران و افرادی که در این بازار کار مشارکت می کنند این امکان را می دهد تا از سیاست های تامین اجتماعی بهره مند شوند.»

تازه‌ترین ویدیو