ارائه هوشمند خدمات پیش از تقاضای مشتری؛ آرمان دولت دیجیتال در امارات

ویدیوها. ارائه هوشمند خدمات پیش از تقاضای مشتری؛ آرمان دولت دیجیتال در امارات

رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط

«توسعه استفاده از فناوری نباید چندان به چشم بیاید بلکه فقط باید بهبود روزافزون خدمات دولتی احساس شود.»

مطالب بیشتر از هدف

تازه‌ترین ویدیو