دوبی مرکز فناوری مالی جهان می‌شود

دوبی مرکز فناوری مالی جهان می‌شود

با افزایش تورم، افزایش نرخ بهره و ناپایداری سیاسی، اقتصاد جهانی با طوفان سهمگینی دست و پنجه نرم می‌کند. اما یکی از بخش‌هایی که با این شرایط بهتر کنار آمده‌است، بازار فناوری‌های مالی یا فین‌تک است.

تازه‌ترین ویدیو