اولین تظاهرات بزرگ دانشجویان شیلیایی در دوره رهبری بوریچ چپگرا

ویدیوها. اولین تظاهرات بزرگ دانشجویان شیلیایی در دوره رهبری بوریچ چپگرا

دانشجویان در شیلی، در اولین تظاهرات بزرگ خود پس از به قدرت رسیدن گابریل بوریچ در این کشور به خیابانها آمدند و خواستار اعطای مزایا و تسهیلاتی شدند که در ۱۲ سال گذشته تغییری نکرده است. پیروزی گابریل بوریچ ۳۵ ساله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شیلی، مردی که خود رهبر سابق جنبش دانشجویی بود، اتفاقی تاریخی در این کشور به شمار می‌رود.

دانشجویان در شیلی، در اولین تظاهرات بزرگ خود پس از به قدرت رسیدن گابریل بوریچ در این کشور به خیابانها آمدند و خواستار اعطای مزایا و تسهیلاتی شدند که در ۱۲ سال گذشته تغییری نکرده است. پیروزی گابریل بوریچ ۳۵ ساله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شیلی، مردی که خود رهبر سابق جنبش دانشجویی بود، اتفاقی تاریخی در این کشور به شمار می‌رود.

تازه‌ترین ویدیو