تلاش سازمان ملل برای پاکسازی خاک سودان جنوبی از مین‌

ویدیوها. تلاش سازمان ملل برای پاکسازی خاک سودان جنوبی از مین‌

پس از دهه‌ها جنگ داخلی، مین‌ها و بمب‌های منفجر نشدۀ بسیاری همچنان بخش‌های وسیعی از خاک سودان جنوبی را آلوده کرده و زندگی و معیشت ساکنان را تهدید می‌کند.

پس از دهه‌ها جنگ داخلی، مین‌ها و بمب‌های منفجر نشدۀ بسیاری همچنان بخش‌های وسیعی از خاک سودان جنوبی را آلوده کرده و زندگی و معیشت ساکنان را تهدید می‌کند.

به همین دلیل شماری از کارکنان سرویس مبارزه با مین سازمان ملل متحد که شاخه‌ای از اداره عملیات حافظ صلح این سازمان است، به روستای «گوندوکورو» در چند کیلومتری جوبا، پایتخت آمده‌اند.

آنها در تلاشند علاوه بر آموزش بومیان و آگاه سازی آنها، بقایای مواد منفجره پنهان در خاک را نیز جمع آوری و منطقه را پاکسازی کنند.

تازه‌ترین ویدیو