ازدحام پهپادها آسمان را روشن می کند

ویدیوها. ازدحام پهپادها آسمان را روشن می کند

پانصد پهپاد برنامه ریزی شده اند تا با پرواز همزمان بر فراز جزیره آب‌های آبی دبی تصاویر سه بعدی بزرگتر از حد معمول را در آسمان ایجاد کنند. تیم‌های بازاریابی از این تکنولوژی برای انتقال پیام به گستره وسیعی از مخاطبان در یک شهر استفاده می کنند.

پانصد پهپاد برنامه ریزی شده اند تا با پرواز همزمان بر فراز جزیره آب‌های آبی دبی تصاویر سه بعدی بزرگتر از حد معمول را در آسمان ایجاد کنند. تیم‌های بازاریابی از این تکنولوژی برای انتقال پیام به گستره وسیعی از مخاطبان در یک شهر استفاده می کنند.

تازه‌ترین ویدیو