ویدئو؛عملیات آکروباتیک در تمرین‌های سال نو آتش‌نشانان ژاپنی

ویدیوها. ویدئو؛عملیات آکروباتیک در تمرین‌های سال نو آتش‌نشانان ژاپنی

اعضای یکی از انجمن‌های حفاظت از آتش‌نشانی سنتی در پایتخت ژاپن موسوم به «اِدو» در جریان تمرین‌های سال نوِ آتش‌نشانان از تکنیک‌های مرسوم در عملیات آکروباتیکِ سنتی برای مبارزه با آتش استفاده کردند.

اعضای یکی از انجمن‌های حفاظت از آتش‌نشانی سنتی در پایتخت ژاپن موسوم به «اِدو» در جریان تمرین‌های سال نوِ آتش‌نشانان از تکنیک‌های مرسوم در عملیات آکروباتیکِ سنتی برای مبارزه با آتش استفاده کردند.

در جریان این مراسم، عملیاتی آکروباتیک که سابقه‌ای بیش از ۳۰۰ ساله دارد به اجرا گذاشته شد و در کنار آن، آتش‌نشانان امروزی نیز به تمرین‌های نجات و اطفا حریق پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو