ویدئو؛ رونق سنت کمانگیری روی اسب در مالزی

ویدیوها. ویدئو؛ رونق سنت کمانگیری روی اسب در مالزی

کمانگیری روی اسب و تبحر در آن که روزگاری یکی از امتیازات انسان شکارچی محسوب می شد رفته رفته با شکل‌گیری شیوه‌های مدرن زندگی به حاشیه رفت اما امروز بیشتر در قالب یک رشته ورزشی علاقمندان بسیاری را به خود جلب کرده است. 

کمانگیری روی اسب و تبحر در آن که روزگاری یکی از امتیازات انسان شکارچی محسوب می شد رفته رفته با شکل‌گیری شیوه‌های مدرن زندگی به حاشیه رفت اما امروز بیشتر در قالب یک رشته ورزشی علاقمندان بسیاری را به خود جلب کرده است. 

مالزی از جمله کشورهایی است که در آن طرفداران این ورزش می توانند به رویاهای خود جامه عمل بپوشانند. مسابقات کمانگیری از روی اسب با شرکت علاقمندان در ماه نوامبر در منطقه رمبوی مالزی برگزار و با استقبال روبروشد.

تازه‌ترین ویدیو