دیدار از نخستین تالار جهانی غذا‌های آفریقا با استاد غذاهای قاره سیاه

دیدار از نخستین تالار جهانی غذا‌های آفریقا با استاد غذاهای قاره سیاه

بازدیدکنندگان اکسپوی ۲۰۲۰ دُبی می‌توانند با دیدار از نخستین تالار غذاهای آفریقایی به‌نام الکبولان تنوع خوراکی قارهٔ سیاه را کشف کنند.

تازه‌ترین ویدیو