تظاهرات «شورش علیه انقراض» در گلاسگو: به تامین مالی پروژه‌های سوخت‌های فسیلی پایان دهید

تظاهرات «شورش علیه انقراض» در گلاسگو: به تامین مالی پروژه‌های سوخت‌های فسیلی پایان دهید

اعضا و هواداران جنبش «شورش علیه انقراض» در روزهای برگزاری اجلاس کوپ ۲۶ در شهر گلاسگو با برگزاری تظاهرات هر روزه، دولت‌ها را به بی‌عملی در قبال بحران گرمایش زمین متهم می‌کنند.

اعضا و هواداران جنبش «شورش علیه انقراض» در روزهای برگزاری اجلاس کوپ ۲۶ در شهر گلاسگو با برگزاری تظاهرات هر روزه، دولت‌ها را به بی‌عملی در قبال بحران گرمایش زمین متهم می‌کنند.

سازمان شورش علیه انقراض با برپایی تظاهرات، راهپیمایی و نمایش‌های هنری، خواستار پایان دادن به تامین مالی پروژه‌های بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی شدند.

روی یکی از پلاکاردهای معترضان با تمسخر نشست‌های پرشمار رهبران جهان درباره تغییرات آب‌وهوایی نوشته شده بود: «چند کوپ برای پایان دادن به آشوب آب‌وهوایی لازم دارید؟»

تازه‌ترین ویدیو