ویدیو؛ سرایت آتش به جنگل ملی «سکویا» در کالیفرنیا

ویدیو؛ سرایت آتش به جنگل ملی «سکویا» در کالیفرنیا

شعله‌های آتش روز یکشنبه به جنگل ملی «سکویا» در ایالت کالیفرنیای آمریکا سرایت کرد.

شعله‌های آتش روز یکشنبه به جنگل ملی «سکویا» در ایالت کالیفرنیای آمریکا سرایت کرد.

جنگلی مملو از درختان غول پیکر سکویا که بزرگترین درخت جهان نیز در آن قرار دارد و پیشتر بخش‌هایی از تنه آن از سوی آتش‌نشانان با فویل‌های ضد حریق پوشانده شده است.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که با وجود تلاش آتش‌نشانان برای جلوگیری از پیشروی حریق، تنه تعدادی از درختان سکویا طعمه آتش شده است.

تازه‌ترین ویدیو