ساکنان شهر گوما در کنگو از ترس فوران آتشفشان با قایق فرار کردند

ویدیوها. ساکنان شهر گوما در کنگو از ترس فوران آتشفشان با قایق فرار کردند

عجله در تخلیه شهر گوما در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در روز جمعه ۲۸ مه (۷ خرداد) ادامه داشت و ساکنان از ترس فوران آتشفشان با قایق، خودرو یا پای پیاده از شهر فرار کردند.

عجله در تخلیه شهر گوما در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در روز جمعه ۲۸ مه (۷ خرداد) ادامه داشت و ساکنان از ترس فوران آتشفشان با قایق، خودرو یا پای پیاده از شهر فرار کردند.

ده‌ها هزار نفر پیش از این از ترس آتشفشان کوه نیراگونگو که هفته گذشته گدازه‌های آن تا نزدیکی شهر گوما جاری شده بود، فرار کرده بودند و برخی به رواندو در همسایگی این شهر پناه بردند.

فرماندار استان کیوو شمالی در کنگو روز پنجشنبه اعلام کرد که هر لحظه امکان دارد فوران جدیدی رخ دهد.

وی دستور تخلیه ۱۰ محله از ۱۸ محله گوما را که نزدیک دو میلیون نفر سکنه دارد صادر کرد.

تازه‌ترین ویدیو