تصاویری از خسارت‌های ناشی از فوران آتشفشانی در جمهوری دموکراتیک کنگو
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از خسارت‌های ناشی از فوران آتشفشانی در جمهوری دموکراتیک کنگو

فوران کوه آتشفشان نیراگونگو در جمهوری دموکراتیک کنگو به تعدادی از واحدهای مسکونی در حومه شهر گوما آسیب زد.

فوران کوه آتشفشان نیراگونگو در جمهوری دموکراتیک کنگو به تعدادی از واحدهای مسکونی در حومه شهر گوما آسیب زد.

تصاویر هوایی از دامنه کوه آتشفشان نیراگونگو وسعت خسارت ها را نشان می دهد. با این حال شهر دو میلیون نفری گوما از جریان گدازه های آتشفشانی در امان ماند. فوران آتشفشان نیراگونگو باعث شد که هزاران نفر وحشت زده مجبور به ترک خانه های خود شوند.

ساکنان محلی از تکرار حادثه ای مشابه سال ۲۰۰۲ میلادی که در جریان فوران آتشفشان نیراگونگو صدها نفر کشته شدند بیمناک هستند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست