ویدئو؛ فوران آتشفشان چهاردهانه ایسلند به جاذبه گردشگری بدل شد

ویدئو؛ فوران آتشفشان چهاردهانه ایسلند به جاذبه گردشگری بدل شد

حجم گاز‌های حاصل از فوران آتشفشان گلدین‌گادالیر/مرادالیر در ایسلند به دو برابر شروع فوران آن در ۱۹ مارس گذشته رسید. با ایجاد سه دهانه جدید در ۴ ، ۵ و ۱۰ آوریل، در حال حاضر چهار دهانه در امتداد یک خط تقریباً یک کیلومتری در حال فوران هستند؛ فورانی که به زعم دانشمندان می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه داشته باشند. رخدادی که به یک جاذبه گردشگری منحصر بفرد در ایسلند بدل شده و بازدید کنندگان تحت تدابیر ایمنی و نظارت دانشمندان اجازه یافته‌اند تا از این رویداد طبیعی بازدید کنند.

حجم گاز‌های حاصل از فوران آتشفشان گلدین‌گادالیر/مرادالیر در ایسلند به دو برابر شروع فوران آن در ۱۹ مارس گذشته رسید. با ایجاد سه دهانه جدید در ۴ ، ۵ و ۱۰ آوریل، در حال حاضر چهار دهانه در امتداد یک خط تقریباً یک کیلومتری در حال فوران هستند؛ فورانی که به زعم دانشمندان می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه داشته باشند. رخدادی که به یک جاذبه گردشگری منحصر بفرد در ایسلند بدل شده و بازدید کنندگان تحت تدابیر ایمنی و نظارت دانشمندان اجازه یافته‌اند تا از این رویداد طبیعی بازدید کنند.

تازه‌ترین ویدیو