تصاویری از ناآرامی‌های حومه مینیاپولیس پس از کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست بدست پلیس

ویدیوها. تصاویری از ناآرامی‌های حومه مینیاپولیس پس از کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست بدست پلیس

صدها نفر از معترضان به تبعیض نژادی و حامیان جنبش جان سیاهان اهمیت دارد یکشنبه شب در مخالفت با مرگ یک جوان سیاه پوست ۲۰ ساله در شهر بروکلین، حومه مینیاپولیس مرکز ایالت مینه سوتا در آمریکا، به خیابان ها آمدند. دانته رایت در جریان تیراندازی پلیس جان باخت. این جوان در جریان یک ایست بازرسی مربوط به کنترل ترافیک کشته شد.

صدها نفر از معترضان به تبعیض نژادی و حامیان جنبش جان سیاهان اهمیت دارد یکشنبه شب در مخالفت با مرگ یک جوان سیاه پوست ۲۰ ساله در شهر بروکلین، حومه مینیاپولیس مرکز ایالت مینه سوتا در آمریکا، به خیابان ها آمدند. دانته رایت در جریان تیراندازی پلیس جان باخت. این جوان در جریان یک ایست بازرسی مربوط به کنترل ترافیک کشته شد.

تازه‌ترین ویدیو