ویدئو؛ استانبول در آغاز بهار سفیدپوش شد

ویدیوها. ویدئو؛ استانبول در آغاز بهار سفیدپوش شد

ورود موج سرما به ترکیه چهره بزرگ‌ترین شهر این کشور را در روزهای آغازین فصل بهار سپیدپوش کرد. مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه علت بارش صبح روز چهارشنبه را ورود جبهه هوای سرد از منطقه سیبری اعلام کرد. پیش‌بینی شده حاکمیت این موج سرما که دمای هوا را تا ۱ درجه سانتگیراد کاهش داده تا پایان روز پنجشنبه ادامه داشته باشد.

ورود موج سرما به ترکیه چهره بزرگ‌ترین شهر این کشور را در روزهای آغازین فصل بهار سپیدپوش کرد. مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه علت بارش صبح روز چهارشنبه را ورود جبهه هوای سرد از منطقه سیبری اعلام کرد. پیش‌بینی شده حاکمیت این موج سرما که دمای هوا را تا ۱ درجه سانتگیراد کاهش داده تا پایان روز پنجشنبه ادامه داشته باشد.

تازه‌ترین ویدیو