فوران آتشفشان اتنا نه چندان دور از مناطق مسکونی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

فوران آتشفشان اتنا نه چندان دور از مناطق مسکونی

اتنا، بلندترین کوه آتشفشانی اروپا که در نزدیکی شهر کاتانیا در جزیره سیسیل ایتالیا واقع شده روز چهارشنبه بار دیگر مواد گداخته را به بیرون پرتاب کرد و نشان داد که هنوز دل پُری دارد. سیل سنگ‌های مذاب که از ۸ روز پیش تاکنون دست کم ۶ بار از اتنا خارج و در فاصله‌ای نه چندان دور از مناطق مسکونی روان شد، با تمام هولناکی، تصاویر زیبایی را خلق کرده است.

اتنا، بلندترین کوه آتشفشانی اروپا که در نزدیکی شهر کاتانیا در جزیره سیسیل ایتالیا واقع شده روز چهارشنبه بار دیگر مواد گداخته را به بیرون پرتاب کرد و نشان داد که هنوز دل پُری دارد. سیل سنگ‌های مذاب که از ۸ روز پیش تاکنون دست کم ۶ بار از اتنا خارج و در فاصله‌ای نه چندان دور از مناطق مسکونی روان شد، با تمام هولناکی، تصاویر زیبایی را خلق کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست