تماس عاطفی با حفظ فاصله‌ اجتماعی؛ زن برزیلی آغوشش را با پرده پلاستیکی باز می‌کند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تماس عاطفی با حفظ فاصله‌ اجتماعی؛ زن برزیلی آغوشش را با پرده پلاستیکی باز می‌کند

یک زن برزیلی با لباس بابانوئل و در حالی که پرده ای پلاستیکی در برابرش نصب شده است کودکان شهر بلوهوریزونته را در آستانه کریسمس در آغوش می گیرد. این پرده پلاستیکی امکان تماس های عاطفی را در دورانی که موازین فاصله گذاری اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا باید رعایت شود فراهم کرده است. تاکنون بیش از ۶ میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا در برزیل شناسایی شده است. از این تعداد نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

یک زن برزیلی با لباس بابانوئل و در حالی که پرده ای پلاستیکی در برابرش نصب شده است کودکان شهر بلوهوریزونته را در آستانه کریسمس در آغوش می گیرد. این پرده پلاستیکی امکان تماس های عاطفی را در دورانی که موازین فاصله گذاری اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا باید رعایت شود فراهم کرده است. تاکنون بیش از ۶ میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا در برزیل شناسایی شده است. از این تعداد نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست