ویدئو؛ اعتصاب و تظاهرات کارکنان بهداشت آرژانتین در بوئنوس آیرس

ویدئو؛ اعتصاب و تظاهرات کارکنان بهداشت آرژانتین در بوئنوس آیرس

کارمندان بخش بهداشت آرژانتین روز پنج شنبه اول اکتبر دست به اعتصاب ۲۴ ساعته‌ در بوئنوس آیرس زدند. موضوع این اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی که در این روز برگزار شد، طرح مطالبات مربوط به کارکنان بخش بهداشت آن هم در دوران شیوع کرونا و محکوم کردن خشونت‌های پلیس در جریان اعتراضات ۲۱ سپتامبر گذشته در پایتخت این کشور بود. در این اعتصاب صدها پرستار، دستیار و سایر کارمندان بهداشت این کشور شرکت کردند.

کارمندان بخش بهداشت آرژانتین روز پنج شنبه اول اکتبر دست به اعتصاب ۲۴ ساعته‌ در بوئنوس آیرس زدند. موضوع این اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی که در این روز برگزار شد، طرح مطالبات مربوط به کارکنان بخش بهداشت آن هم در دوران شیوع کرونا و محکوم کردن خشونت‌های پلیس در جریان اعتراضات ۲۱ سپتامبر گذشته در پایتخت این کشور بود. در این اعتصاب صدها پرستار، دستیار و سایر کارمندان بهداشت این کشور شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو