ربات‌ها به نمایندگی از دانشجویان در اندونزی فارغ‌التحصیل شدند

ربات‌ها به نمایندگی از دانشجویان در اندونزی فارغ‌التحصیل شدند

دو هزار و پانصد دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاه دیپونگورو در اندونزی روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه (۶ مرداد) به دلیل شرایط ویژه کرونا نتوانستند در مراسم فارغ‌التحصیلی خود شرکت کنند، اما برخط (آنلاین) شاهد برگزاری این مراسم بودند. نکته جالب در این مراسم آن بود که در هنگام اعطای مدرک پایان تحصیلات، ربات‌هایی با یک تبلت به جای صورت‌شان مدرک را برای دانشجویان دریافت کردند. ربات‌هایی نیز به نمایندگی از سه نفر از دانشجویان برتر هر دانشکده نیز با تصویر آنها بالای سن رفته و مدرک خود را از دست مسئولان دانشگاه گرفتند.

دو هزار و پانصد دانشجوی فارغ‌التحصیل دانشگاه دیپونگورو در اندونزی روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه (۶ مرداد) به دلیل شرایط ویژه کرونا نتوانستند در مراسم فارغ‌التحصیلی خود شرکت کنند، اما برخط (آنلاین) شاهد برگزاری این مراسم بودند. نکته جالب در این مراسم آن بود که در هنگام اعطای مدرک پایان تحصیلات، ربات‌هایی با یک تبلت به جای صورت‌شان مدرک را برای دانشجویان دریافت کردند. ربات‌هایی نیز به نمایندگی از سه نفر از دانشجویان برتر هر دانشکده نیز با تصویر آنها بالای سن رفته و مدرک خود را از دست مسئولان دانشگاه گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو