قرنطینه شهرهای جهان؛‌ از دبی تا واشنگتن

قرنطینه شهرهای جهان؛‌ از دبی تا واشنگتن

ویروس کرونا سراسر جهان را در نوردیده است، و قرنطیه وسیع خیابان‌های بسیاری از شهرهای بزرگ را خالی کرده است؛ از کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس گرفته تا اروپا و آمریکا.

ویروس کرونا سراسر جهان را در نوردیده است، و قرنطیه وسیع خیابان‌های بسیاری از شهرهای بزرگ را خالی کرده است؛ از کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس گرفته تا اروپا و آمریکا.

از میان حدود هزار نفر که در کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس به بیماری کوید-۱۹ مبتلا شده‌اند بخش عمدهٔ آنها کسانی هستند که از سفر به ایران بازگشته‌اند.

در حالی که کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس قرنطینهٔ سفت‌ و سختی را به اجرا گذاشته‌اند مقامات ایران اعلام کرده‌اند که هنوز به ضرورت این کار اعتقادی ندارند.

تازه‌ترین ویدیو