رستوران‌های بروکسل برای مبارزه با کرونا ویروس بسته می‌شوند

ویدیوها. رستوران‌های بروکسل برای مبارزه با کرونا ویروس بسته می‌شوند

رستوران‌دارهای بروکسلی محل‌های کسب و کارشان را برای مبارزه با کرونا ویروس می‌بندند.

رستوران‌دارهای بروکسلی محل‌های کسب و کارشان را برای مبارزه با کرونا ویروس می‌بندند.

هرچند تعطیلی واحدهای تجاری و خدماتی ضربه‌ای شدید به کارفرمایان است اما برخی از آنها این ضرر را در راستای از بین بردن این بیماری قابل تحمل می‌دانند.

تازه‌ترین ویدیو