آتش خشم در شیلی؛ معترضان بزرگ ترین جشنواره موسیقی را بر هم زدند

ویدیوها. آتش خشم در شیلی؛ معترضان بزرگ ترین جشنواره موسیقی را بر هم زدند

در حالی که بزرگ‌ترین جشنواره موسیقی آمریکای جنوبی قرار بود روز یکشنبه در شهر «وینیا دل مار» شیلی در ۱۲۰ کیلومتری غرب  سانتیگو، پایتخت، برگزار شود، هزاران تن به خیابان‌ها ریختند و خودروها را آتش زدند. کانون اعتراض‌های ضد دولتی در این شهر محله‌ای بود که مهمانان جشنواره از جمله ریکی مارتین، خواننده معروف در آنجا اقامت دارند. تظاهرات ضد دولتی از ۴ ماه پیش در شیلی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

در حالی که بزرگ‌ترین جشنواره موسیقی آمریکای جنوبی قرار بود روز یکشنبه در شهر «وینیا دل مار» شیلی در ۱۲۰ کیلومتری غرب  سانتیگو، پایتخت، برگزار شود، هزاران تن به خیابان‌ها ریختند و خودروها را آتش زدند. کانون اعتراض‌های ضد دولتی در این شهر محله‌ای بود که مهمانان جشنواره از جمله ریکی مارتین، خواننده معروف در آنجا اقامت دارند. تظاهرات ضد دولتی از ۴ ماه پیش در شیلی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو