جشن‌های سنتی سال نو در کوه‌های برفی لهستان

ویدیوها. جشن‌های سنتی سال نو در کوه‌های برفی لهستان

ساکنان روستای «میلووکا» در جنوب لهستان روز شنبه با پوشیدن لباس‌هایی که نماد شیطان و مرگ و حیواناتی همچون خرس بود، طبل زنان و پایکوبان در این روستا رژه رفتند و شلاق‌ها را بر زمین کوبیدند. این مراسم بخشی از جشن‌های ویژه سال جدید است که قرن‌هاست در این روستا اجرا می‌شود. این آداب و رسوم که زمستان‌ها در برخی از کشورهای همسایه لهستان نیز اجرا می‌شود، ریشه در دوران رواج بت‌پرستی در این مناطق دارد.

ساکنان روستای «میلووکا» در جنوب لهستان روز شنبه با پوشیدن لباس‌هایی که نماد شیطان و مرگ و حیواناتی همچون خرس بود، طبل زنان و پایکوبان در این روستا رژه رفتند و شلاق‌ها را بر زمین کوبیدند. این مراسم بخشی از جشن‌های ویژه سال جدید است که قرن‌هاست در این روستا اجرا می‌شود. این آداب و رسوم که زمستان‌ها در برخی از کشورهای همسایه لهستان نیز اجرا می‌شود، ریشه در دوران رواج بت‌پرستی در این مناطق دارد.

تازه‌ترین ویدیو