چین؛ شهر ساحلی سانیا برای برگزاری بازیهای ساحلی آسیا آماده می شود

چین؛ شهر ساحلی سانیا برای برگزاری بازیهای ساحلی آسیا آماده می شود

با همکاری

در کنار هتل‌های جدید، شهر سانیا همچنین دارای یک مرکز جدید برای برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی است. این مرکز که در سال ۲۰۲۰ تکمیل می شود به رفع نیازها در این صنعت رو به رشد کمک خواهد کرد.

تازه‌ترین ویدیو