سانیا در چین؛ فرصتی برای لذت همزمان از کار و تفریح

سانیا در چین؛ فرصتی برای لذت همزمان از کار و تفریح

با همکاری

دیمن امبلینگ، خبرنگار یورونیوز: هیچ‌کدام از مهاجرانی که من اینجا در سانیا دیدم، نگاهی به گذشته نداشتند. همۀ آنها به وضوح از شغلشان لذت می‌بردند و از زندگی در این جزیره بهشتی نهایت استفاده را می‌کردند.

تازه‌ترین ویدیو