سافرانبلو شهری در ترکیه با خانه‌های افسانه‌ای عثمانی که در آن طلای سرخ به وفور رشد می‌کند

ویدیوها. سافرانبلو: شهری در ترکیه با خانه‌های عثمانی که طلای سرخ در آن می‌روید

با همکاری

سافرانبلو یک شهر زیبای حفظ شده در شمال ترکیه است. ما می‌خواهیم تاریخ غنی آن را کشف کنیم، اسرار ادویه‌ای را کشف کنیم که به آن نامگذاری شده و درباره یکی از عمیقترین دره‌های جهان اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

تازه‌ترین ویدیو