کازابلانکا گرینز: بهشت گلف‌ بازی با مزیت فرهنگی

ویدیوها. کازابلانکا گرینز: بهشت گلف‌ بازی با مزیت فرهنگی

با همکاری

با ایمی بارکلی در عرصه در حال توسعه گلف کازابلانکا و قابلیت‌های فرهنگی متمایز داستان‌های سفرهای گلف، گردش کنید. در این قسمت، ایمی ما را قبل از اینکه انرژی خلاقانه منحصر به فرد این شهر را جذب کنیم، به یک ماجراجویی گلف در تونی جکلین گلف کازابلانکا می‌برد.

تازه‌ترین ویدیو