فانوس دریایی ۱۲۰ ساله دانمارک جابجا شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

فانوس دریایی ۱۲۰ ساله دانمارک جابجا شد

«روبیرگ کنوده فیر»، فانوس دریایی ۱۲۰ ساله از مشهورترین جاذبه‌های گردشگردی ساحل غربی دانمارک جابجا شد. این فانوس دریایی به دلیل فرسایش ساحل و شن‌های روان تنها چند متر با دریا فاصله داشت و احتمال می‌رفت که فرو بریزد.

«روبیرگ کنوده فیر»، فانوس دریایی ۱۲۰ ساله از مشهورترین جاذبه‌های گردشگردی ساحل غربی دانمارک جابجا شد. این فانوس دریایی به دلیل فرسایش ساحل و شن‌های روان تنها چند متر با دریا فاصله داشت و احتمال می‌رفت که فرو بریزد.

برنامه جابجا کردن این فانوس دریایی از یک‌ سال و نیم پیش طراحی شده بود و مهندسان و کارگران در هفته‌های اخیر سخت مشغول آماده‌سازی مقدمات جابجایی این فانوس یک هزار تنی بودند. جابجایی این سازه به وسیله یک ساختار ریل ‌مانند بدون دردسر و با سرعت ۱۲ متر در ساعت پیش رفت و این فانوس دریایی به جایگاه جدیدش منتقل شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست