برگزاری رژۀ مد معلولان در مکزیکو سیتی

ویدیوها. برگزاری رژۀ مد معلولان در مکزیکو سیتی

شهر مکزیکو سیتی هفتۀ گذشته میزبان برنامه‌ای کم سابقه برای حمایت از معلولان و کمک به افزایش توانمدی‌های آنها بود.

شهر مکزیکو سیتی هفتۀ گذشته میزبان برنامه‌ای کم سابقه برای حمایت از معلولان و کمک به افزایش توانمدی‌های آنها بود.

یک رژۀ مد که با هدف ترویج ایدۀ پذیرش معلولان در جامعه برگزار شد و در آن ۱۹ مدل شرکت کردند که ۱۱ نفر از آنها دچار معلولیتهایی بودند.

این مدل‌ها لباس‌هایی را که ساخته شده توسط طراحان بین‌المللی بود، به تن داشتند.

تازه‌ترین ویدیو