آمادگی جسمانی با بز پاکوتاه

ویدیوها. آمادگی جسمانی با بز پاکوتاه

گروهی از شرکت‌کنندگان در یک کلاس آمادگی جسمانی در اسکاتلند، برای نرمش کردن به شیوه خاصی از بزهای پاکوتاه استفاده می‌کنند. مونرو، مبدع این شیوه می‌گوید ورزشکاران باید آمادگی آن را داشته باشند که بزها روی بدن‌شان جست و خیز کنند. او معتقد است ورزش کردن با حیوانات اثر روان‌درمانی دارد.

گروهی از شرکت‌کنندگان در یک کلاس آمادگی جسمانی در اسکاتلند، برای نرمش کردن به شیوه خاصی از بزهای پاکوتاه استفاده می‌کنند. مونرو، مبدع این شیوه می‌گوید ورزشکاران باید آمادگی آن را داشته باشند که بزها روی بدن‌شان جست و خیز کنند. او معتقد است ورزش کردن با حیوانات اثر روان‌درمانی دارد.

تازه‌ترین ویدیو