رکورد کشیدن قایق با انگشت شکسته شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

رکورد کشیدن قایق با انگشت شکسته شد

یورگی رستم‌آشویلی، وزنه‌بردار گرجستانی روز یکشنبه موفق شد تا یک شناور ۲۰۰ تنی را با انگشت میانی دست راست خود بکشد.

یورگی رستم‌آشویلی، وزنه‌بردار گرجستانی روز یکشنبه موفق شد تا یک شناور ۲۰۰ تنی را با انگشت میانی دست راست خود بکشد.

او در مجموع توانست شناور تامارای۲ را ۵ متر به سمت اسکله بکشد.

فدراسیون ثبت رکوردهای ورزشی گرجستان تایید کرده که آقای رستم‌آشویلی رکوردی جهانی از خود بر جای گذاشته و باید در کتاب رکوردهای جهانی، گینس ثبت شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست