ویدئو؛ مسابقه دوچرخه سواری بر سطح یخ زده کوهستان آلپ فرانسه

ویدیوها. ویدئو؛ مسابقه دوچرخه سواری بر سطح یخ زده کوهستان آلپ فرانسه

کیلیان برون، دوچرخه سوار فرانسوی برای دومین بار قهرمان مسابقه دوچرخه سواری بر سطح یخ زده کوهستان آلپ فرانسه شد. این مسابقه روز یکشنبه ۳۰ ژوئن (۹ تیر) با شرکت ۷۰۰ دوچرخه سوار برگزار شد. کیلیان برون پیش از این در سال ۲۰۱۸ نیز قهرمان مسابقه دوچرخه سواری در سطح یخی کوهستان آلپ شده بود. دوچرخه سواران در مسابقه روز یکشنبه گذشته مسیری ۲۵ کیلومتری را رکاب زدند.ده ها دوچرخه سوار در جریان این مسابقه کنترل دوچرخه خود را از دست دادند و به یکدیگر برخورد کردند. با این حال به هیچ کدام از دوچرخه سواران آسیب جدی نرسید.

کیلیان برون، دوچرخه سوار فرانسوی برای دومین بار قهرمان مسابقه دوچرخه سواری بر سطح یخ زده کوهستان آلپ فرانسه شد. این مسابقه روز یکشنبه ۳۰ ژوئن (۹ تیر) با شرکت ۷۰۰ دوچرخه سوار برگزار شد. کیلیان برون پیش از این در سال ۲۰۱۸ نیز قهرمان مسابقه دوچرخه سواری در سطح یخی کوهستان آلپ شده بود. دوچرخه سواران در مسابقه روز یکشنبه گذشته مسیری ۲۵ کیلومتری را رکاب زدند.
ده ها دوچرخه سوار در جریان این مسابقه کنترل دوچرخه خود را از دست دادند و به یکدیگر برخورد کردند. با این حال به هیچ کدام از دوچرخه سواران آسیب جدی نرسید.

تازه‌ترین ویدیو