برکسیتی‌های پارلمان اروپا به سرود این اتحادیه پشت کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

برکسیتی‌های پارلمان اروپا به سرود این اتحادیه پشت کردند

نمایندگان حزب برکسیت بریتانیا در پارلمان اروپا، در زمان اجرای سرود رسمی اتحادیه اروپا، در اعتراض به صحنه پشت کردند.

نمایندگان حزب برکسیت بریتانیا در پارلمان اروپا، در زمان اجرای سرود رسمی اتحادیه اروپا، در اعتراض به صحنه پشت کردند.

افتتاحیه دور جدید فعالیت پارلمان اروپا که با مراسمی رسمی در استراسبورگ فرانسه آغاز شد، حاشیه‌هایی را هم به همراه داشت.

در زمان اجرای زنده سرود رسمی اتحادیه اروپا نمایندگان حاضر به احترام این سرود به پا خواستنند، اما نمایندگان حزب برکسیت بریتانیا که خواهان خروج هرچه سریعتر کشور خود از اتحادیه اروپا هستند، پشت خود را به صحنه کردند و اینگونه اعتراض خود را به این اتحادیه نشان دادند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست