پیروزی نمادین سربازان مکزیکی بر ارتش فرانسه در مکزیکو سیتی

ویدیوها. پیروزی نمادین سربازان مکزیکی بر ارتش فرانسه در مکزیکو سیتی

هزاران نفر در مکزیکو سیتی سالگرد پیروزی در جنگ پوئبلا را جشن گرفتند. مکزیکی‌ها روز یکشنبه ۵ مه با حضور در خیابان‌های پایتخت، خاطره پیروزی سال ۱۸۶۲ را زنده کردند. در این مراسم، دو گروه به صورت نمادین با یکدیگر جنگیدند و در نهایت مکزیکی‌ها فرانسویان را شکست دادند.

هزاران نفر در مکزیکو سیتی سالگرد پیروزی در جنگ پوئبلا را جشن گرفتند. مکزیکی‌ها روز یکشنبه ۵ مه با حضور در خیابان‌های پایتخت، خاطره پیروزی سال ۱۸۶۲ را زنده کردند. در این مراسم، دو گروه به صورت نمادین با یکدیگر جنگیدند و در نهایت مکزیکی‌ها فرانسویان را شکست دادند.

تازه‌ترین ویدیو