ویدئو؛ یوگا با لاما در آلمان

ویدیوها. ویدئو؛ یوگا با لاما در آلمان

شرکت کنندگان در یک کلاس یوگا در شهر ویلیش در غرب آلمان در حضور حدود ۲۰ شتر آلپاکا (گونه‌ای لاما) حرکات ورزشی انجام دادند. آلپاکا نوعی حیوان از تیره شترسان ها است که اغلب در آمریکای جنوبی زندگی می کند. یک خانواده اهل ویلیش از سال ۲۰۱۵ تاکنون به پرورش شترهای آلپاکا روی آورده اند. آنها اکنون از حدود ۲۰ شتر آلپاکا نگهداری می کنند.

شرکت کنندگان در یک کلاس یوگا در شهر ویلیش در غرب آلمان در حضور حدود ۲۰ شتر آلپاکا (گونه‌ای لاما) حرکات ورزشی انجام دادند. آلپاکا نوعی حیوان از تیره شترسان ها است که اغلب در آمریکای جنوبی زندگی می کند. یک خانواده اهل ویلیش از سال ۲۰۱۵ تاکنون به پرورش شترهای آلپاکا روی آورده اند. آنها اکنون از حدود ۲۰ شتر آلپاکا نگهداری می کنند.

تازه‌ترین ویدیو