گلچین ویدئوهای هفته؛ از سواحل اسرائیل تا المپیک توکیو

ویدیوها. گلچین ویدئوهای هفته؛ از سواحل اسرائیل تا المپیک توکیو

در گلچین ویدیوهای این هفته نخست سری به سواحل اسرائیل می‌زنیم تا شاهد جمع‌آوری مرجان‌های دریایی برای حفظ آنها در جریان عملیات تمیزکردن ساحل از زباله‌های شیمیایی باشیم. دومین ویدیو به جشنواره بازل در سویس می‌پردازد؛ جایی که در هر سال فانوس‌های رنگارنگ، تصاویر سیاستمداران و رویدادهای اجتماعی سال گذشته را با چاشنی طنز به نمایش می‌گذارند و در سومین ویدئو شاهد رونمایی از تصویرنگاشت‌های ویژه المپیک ۲۰۲۰ توکیو هستیم.

در گلچین ویدیوهای این هفته نخست سری به سواحل اسرائیل می‌زنیم تا شاهد جمع‌آوری مرجان‌های دریایی برای حفظ آنها در جریان عملیات تمیزکردن ساحل از زباله‌های شیمیایی باشیم. دومین ویدیو به جشنواره بازل در سویس می‌پردازد؛ جایی که در هر سال فانوس‌های رنگارنگ، تصاویر سیاستمداران و رویدادهای اجتماعی سال گذشته را با چاشنی طنز به نمایش می‌گذارند و در سومین ویدئو شاهد رونمایی از تصویرنگاشت‌های ویژه المپیک ۲۰۲۰ توکیو هستیم.

تازه‌ترین ویدیو