ونزوئلا؛ غارت یک مرکز خرید در شهر ماراکایبو

ویدیوها. ونزوئلا؛ غارت یک مرکز خرید در شهر ماراکایبو

در پی حمله به یک مرکز خرید در شهر ماراکایبو در ونزوئلا ۱۰۵ فروشگاه از مجموع ۲۷۰ فروشگاه این مرکز غارت شدند. بسیاری این حمله را پیامد فشار اقتصادی روزافزون بر مردم این کشور و کمبود شدید مایحتاج زندگی می‌دانند. بحران اقتصادی باعث شده است که از روز سه‌شنبه برق در بسیاری از مناطق ونزوئلا قطع شود. برخی از مناطق نزدیک به یک هفته است که بدون برق به سر می‌برند. گفته می‌شود علت قطعی برق، مشکلات فنی و نبود قطعات لازم برای تعمیر خطوط انتقال انرژی است.

در پی حمله به یک مرکز خرید در شهر ماراکایبو در ونزوئلا ۱۰۵ فروشگاه از مجموع ۲۷۰ فروشگاه این مرکز غارت شدند. بسیاری این حمله را پیامد فشار اقتصادی روزافزون بر مردم این کشور و کمبود شدید مایحتاج زندگی می‌دانند. بحران اقتصادی باعث شده است که از روز سه‌شنبه برق در بسیاری از مناطق ونزوئلا قطع شود. برخی از مناطق نزدیک به یک هفته است که بدون برق به سر می‌برند. گفته می‌شود علت قطعی برق، مشکلات فنی و نبود قطعات لازم برای تعمیر خطوط انتقال انرژی است.

تازه‌ترین ویدیو