مسابقۀ خوشنویسی به مناسبت سال جدید میلادی در توکیو

ویدیوها. مسابقۀ خوشنویسی به مناسبت سال جدید میلادی در توکیو

بیش از ۳ هزار نفر روز شنبه ۵ ژانویه در توکیو، پایتخت ژاپن جمع شدند تا به مناسبت آغاز سال جدید میلادی در مسابقۀ خوشنویسی شرکت کنند. شرکت کنندگان در این رقابت که بین ۳ تا ۸۹ سال سن داشتند، باید در مدت ۲۴ دقیقه، خطاطی‌های خود را با مضمون آرزوی‌های خوب برای سال جدید، روی دو برگ کاغذ آماده می‌کردند.

بیش از ۳ هزار نفر روز شنبه ۵ ژانویه در توکیو، پایتخت ژاپن جمع شدند تا به مناسبت آغاز سال جدید میلادی در مسابقۀ خوشنویسی شرکت کنند. شرکت کنندگان در این رقابت که بین ۳ تا ۸۹ سال سن داشتند، باید در مدت ۲۴ دقیقه، خطاطی‌های خود را با مضمون آرزوی‌های خوب برای سال جدید، روی دو برگ کاغذ آماده می‌کردند.

تازه‌ترین ویدیو