انجام وظیفه در لابه‌لای برفی به ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر

ویدیوها. انجام وظیفه در لابه‌لای برفی به ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر

سه تن از کارشناسان هواشناسی که روز پنج‌شنبه در یک ایستگاه هواشناسی در غرب لهستان گرفتار شده بودند، سرانجام موفق شدند راه خود را از میان انبوه برفی که ورودی ایستگاه را بسته بود باز کنند تا بتوانند وضعیت هوا را پس از یک طوفان زمستانی گزارش دهند.

سه تن از کارشناسان هواشناسی که روز پنج‌شنبه در یک ایستگاه هواشناسی در غرب لهستان گرفتار شده بودند، سرانجام موفق شدند راه خود را از میان انبوه برفی که ورودی ایستگاه را بسته بود باز کنند تا بتوانند وضعیت هوا را پس از یک طوفان زمستانی گزارش دهند.

بخشی از وظیفۀ آنها در این ایستگاه، خروج از این پناهگاه کوچک آن هم هر شش ساعت یک بار برای انجام اندازه گیری‌هایی مانند ارزیابی وضعیت دید و نوع ابرهایی است که منطقه را فراگرفته است.

در این منطقه از لهستان گاه ارتفاع برف به بیش از ۱۶۰ سانتیمتر می‌رسد.

تازه‌ترین ویدیو