بابانوئل در محفظه ماهی‌ها در آکواریوم ملی مالت

بابانوئل در محفظه ماهی‌ها در آکواریوم ملی مالت

در روز ۱۲ دسامبر و در آستانه رسیدن کریسمس ، محفظه ماهی‌ها در آکواریوم ملی مالت در شهر ساحلی کاورا مهمانی ویژه داشت.

در روز ۱۲ دسامبر و در آستانه رسیدن کریسمس ، محفظه ماهی‌ها در آکواریوم ملی مالت در شهر ساحلی کاورا مهمانی ویژه داشت.

بابا نوئل این بار نه از طریق دودکش بخاری، که از طریق بالای محفظه و با تجهیزات تنفس زیر آب وارد آکواریوم شد.

رفتار ماهی‌ها، از جمله کوسه موسوم به کوسه گورخری با این مهمان ناخوانده خوب بود، هرچند برای دریافت هدایایشان باید تا روز کریسمس صبر کنند.

تازه‌ترین ویدیو